Aktuální zprávy  |  28. leden 2019

Valná hromada florbalového oddílu Sokol Pardubice

Valná hromada florbalového oddílu Sokol Pardubice

Výkonný výbor oddílu florbalu při T.J. Sokol Pardubice vyhlašuje termín konání volební valné hromady oddílu. VH hromada oddílu se uskuteční v neděli 24.2.2019 od 19:30 hodin v zasedací místnosti sportovní haly Dašická.

Právo zúčastnit se valné hromady mají dle stanov ČOS všichni členové oddílu, kteří v roce 2018 uhradili členské poplatky. Hlasovací právo pak mají dle stanov všichni členové oddílu starší 18-ti let. Rodiče nezletilých členů mají možnost se VH zúčastnit jako hosté. Program valné hromady zahrnuje zprávu výboru o činnosti oddílu, hodnocení sportovních výsledků a hospodaření oddílu za rok 2018. Dále proběhne také volba nového výkonného výboru na nové funkční období 2019-2022.

Za VV oddílu florbalu, Vít Drašar, předseda.