672_20190802_124759.jpg

MARTIN ZOZULÁK SE STÁVÁ NOVÝM GENERÁLNÍM MANAŽEREM PARDUBICKÉHO SOKOLA

Martin Zozulák je již několik let bezesporu sportovní tváří florbalového klubu Sokol Pardubice. Bronzový medailista z mistrovství světa, vítěz akademického mistrovství, účastník Superfinále a historicky jeden z nejlepších pardubických hráčů se nyní stává generálním manažerem Sokola Pardubice, tedy vedoucím mužem organizační struktury. „Nová pozice pro mě znamená obrovskou odpovědnost a zároveň i velkou motivaci. Osobně jsem si vždy pod pojmem generální manažer představil "hlavu" celé organizace a je pro mě velká pocta, že jsme do této pozice byl výkonným výborem vybrán já. Zároveň to samozřejmě mám velmi spojené i se vztahem ke klubu jako takovému. Jsem tu od svých dětských let a z malého kluka s florbalkou jsme se dostal do pozice řízení celého klubu – to je pro mě krásný příběh,“ říká nový generální manažer Martin Zozulák.

Pardubický florbalový klub se v posledních několika letech rychle vyvíjí a jeho pole působnosti stále roste. To s sebou nese velké množství úkolů a odpovědností, které je potřeba efektivně řídit a organizovat. A právě efektivita sehrála v návrhu nové organizační struktury velkou roli.

„Změna organizační struktury v čele s pozicí generálního manažera je logický další krok v rozvoji našeho klubu. Poslední 3 roky bylo řízení klubu rozděleno mezi 3 členy výkonného výboru – Víťu Drašara, Martina Zozuláka a mě. Klub procházel řadou změn a všechny věci jsme řešili společně. Nevýhodou byla menší efektivita v řízení a velká časová náročnost pro všechny zúčastněné. To by se nyní mělo změnit,“ vysvětluje marketingový ředitel klubu Petr Musil.

V čele organizace klubu se tak objeví nová silná osobnost, lídr, který bude udávat trendy a směřování klubu a ponese za něj i odpovědnost. „Generální manažer bude úzce spolupracovat s výkonným výborem klubu, který rozhoduje o několika zásadních tématech. Díky nové struktuře se ale zefektivní a zrychlí rozhodování o mnoha věcech. Dále pak v klubu vznikají další manažerské pozice, které bude generální manažer zastřešovat. Díky tomu každý člen organizační struktury získá větší prostor k tomu, podrobněji se věnovat své oblasti,“ vysvětluje provozní ředitel a předseda výkonného výboru Vít Drašar.

„Věřím, že tato změna přinese méně operativního řízení a improvizace. Uvnitř klubu se již poctivě připravujeme, děláme takové kroky, aby implementace nové struktury proběhla co nejrychleji a bez „porodních bolestí´. Úplně jednoduché to ale není, už jsme tomu věnovali hodně času. Vzniká kompletně nová a velmi podrobná matice odpovědností a jednotlivých činností tak, aby každý přesně věděl, kde je jeho místo a za co odpovídá,“ doplňuje podrobnosti Petr Musil.

Martin Zozulák se tedy stane hlavní hnací silou dalšího rozvoje klubu a naváže tak na svou práci sportovního ředitele. „Moje cíle jsou nadále zlepšovat fungování celého klubu a stát se skutečně respektovaným sportovním klubem v ČR. Z těch krátkodobých cílů bych rád více a lépe prezentoval, co je vlastně naší vizí a kam celý klub směřuje, a to jak uvnitř celé organizace, tak i navenek,“ říká Zozulák.

„Martin je velkou osobností klubu jako hráč. Za 3 roky naší spolupráce mě přesvědčil, že je osobností i ve vedení klubu a má ty nejlepší předpoklady zvládnout novou roli generálního manažera. Je velkou výhodou mít v takové pozici někoho, pro koho je klub srdeční záležitostí,“ věří marketingový ředitel Petr Musil.

Po vytvoření nové struktury zbývala ještě jedna otázka: Může generální manažer dále pomáhat Sokolu Pardubice i na florbalovém hřišti? Před odpovědí si vzal nový generální manažer pár týdnů na rozmyšlenou a nenastoupil s týmem do začátku letní přípravy. „Upřímně jsem se poprvé dostal do situace, kdy jsem opravdu myslel, že je moje hráčská kariéra u konce. Dokonce jsem byl v jednu chvíli opravdu nakloněn tomu, že skončím a nenastoupil jsem s týmem do začátku letní přípravy a vzal si několik týdnů na rozmyšlenou. Pozice generálního manažera nebyla jediným důvodem. Se ženou máme dvě malé děti, což byl další důvod proč hráčskou kariéru zvážit. Nakonec jsem se rozhodl, že nechci takto opouštět něco, co mám rád, a také něco, co vzhledem ke svému věku můžu dělat už jen posledních pár let. Času sedět pouze v kanceláři budu mít ještě víc než dost. Nyní jsem tedy připraven opět naskočit zpět do přípravy s týmem. Samozřejmě nevím, o kolik náročnější to pro mě bude. Jednoznačně budu potřebovat podporu všech lidí okolo, jak pracovního týmu, tak i hráčského, který věřím, že mojí roli přijme, tak abychom mohli společně fungovat celou sezonu, a stejně tak i rodinného týmu,“ říká asi jediný hrající generální manažer ve florbalovém prostředí Martin Zozulák.

„Věřím, že se Martinovi v nové pozici bude dařit a že ho nová role bude naplňovat. Má plnou důvěru a podporu výkonného výboru. Úspěchy mu samo sebou přejeme i na hřišti,“ uzavírá Petr Musil.