Příspěvky

Minipřipravka

  • 900 Kč / čtvrtletí

Hobby level (nesoutěžní děti, tréninky 1x týdně)
▪ 900 Kč / čtvrtletíSportovní level (soutěžní děti, tréninky 2x týdně)
▪ 1.750 Kč / čtvrtletí

▪ Volitelné tréninky navíc  - 400 Kč/trénink/čtvrtletí

Akademie (vybraní hráči, tréninky 3x týdně + možnost si zvolit další tréninky navíc)

▪ 2.250 Kč / čtvrtletí

      ▪ Volitelné tréninky navíc - 400 Kč/trénink/čtvrtletí

      Platby budou v Členské sekci generovány čtvrtletně.