Příspěvky


Hobby level (nesoutěžní děti, tréninky 1x týdně)
▪ 1.500Kč / pololetíSportovní level (soutěžní děti, tréninky 2x týdně)
▪ 3.000Kč / pololetí

▪ přípravka 1x týdně – 1.800Kč / pololetí


Elitní level (soutěžní děti, tréninky 2x týdně + možnost si zvolit další tréninky navíc)

▪ 3.000 Kč / pololetí

   ▪ 1 tréninky navíc – 800Kč / pololetí

   ▪ 2 tréninky navíc – 1.400Kč / pololetí

   ▪ 3 tréninky navíc – 1.800Kč / pololetí

   Platby budou v Členské sekci generovány čtvrtletně.