1182_20240206_164605.jpg

Pozvánka na valnou hromadu florbalového oddílu Sokol Pardubice

Ve středu 21.2.2024 v 19:00 se v zasedací místnosti T.J. v budově Sokolovny uskuteční valná hromada oddílu.

Vážení,

zveme Vás na valnou hromadu oddílu, která se uskuteční ve středu 21.2.2024 od 19 hodin v zasedací místnosti T.J. v budově sokolovny. Na programu jsou zprávy o činnosti a hospodaření oddílu za rok 2023, schválení rozpočtu na rok 2024 a dovolba členů výboru oddílu na stávající funkční období, tedy do volební valné hromady v roce 2025. Své návrhy na kandidáty členství ve výboru může podat každý člen oddílu nejpozději 7 dnů před konáním na email kancelar@sokolpardubice.cz. Podmínkou členství v oddíle je buď zaplacený členský příspěvek v roce 2023, nebo v roce 2024 nejpozději do termínu konání valné hromady. Rodiče nezletilých členů mají možnost se zúčastnit jako hosté.

Vít Drašar, předseda oddílu florbalu