747_20200219_110929.jpg

Valná hromada florbalového oddílu Sokol Pardubice

Výkonný výbor oddílu florbalu při T.J. Sokol Pardubice I vyhlašuje termín konání řádné valné hromady. Valná hromada oddílu se uskuteční v neděli 1.3.2020 od 19:15 hodin v zasedací místnosti sportovní haly Dašická.

Právo zúčastnit se valné hromady mají dle stanov ČOS všichni členové oddílu, kteří v roce 2019 uhradili členské poplatky. Hlasovací právo pak mají dle stanov všichni členové oddílu starší 18-ti let. Rodiče nezletilých členů mají možnost se VH zúčastnit jako hosté. 

Program valné hromady zahrnuje zprávu výboru o činnosti a hospodaření oddílu za rok 2019. Součástí programu bude i prezentace záměru výboru jednoty T.J. Sokol revitalizovat venkovní areál. 

Za výbor oddílu florbalu, Vít Drašar, předseda.