639_20190128_154216.png

Valná hromada florbalového oddílu Sokol Pardubice

Výkonný výbor oddílu florbalu při T.J. Sokol Pardubice vyhlašuje termín konání volební valné hromady oddílu. VH hromada oddílu se uskuteční v neděli 24.2.2019 od 19:30 hodin v zasedací místnosti sportovní haly Dašická.

Právo zúčastnit se valné hromady mají dle stanov ČOS všichni členové oddílu, kteří v roce 2018 uhradili členské poplatky. Hlasovací právo pak mají dle stanov všichni členové oddílu starší 18-ti let. Rodiče nezletilých členů mají možnost se VH zúčastnit jako hosté. Program valné hromady zahrnuje zprávu výboru o činnosti oddílu, hodnocení sportovních výsledků a hospodaření oddílu za rok 2018. Dále proběhne také volba nového výkonného výboru na nové funkční období 2019-2022.

Za VV oddílu florbalu, Vít Drašar, předseda.