1198_20240407_133119.jpg

VALNÁ HROMADA ODDÍLU FLORBALU ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ

Na mimořádné volební valné hromadě oddílu florbalu konané 25.3.2024 bylo zvoleno nové vedení. Předsedou oddílu florbalu při T.J. Sokol Pardubice I byl zvolen Jan Černohorský, hospodářem Vít Drašar a členy výboru Žaneta Jakešová, Radim Oliva a Petr Vokál.

Vyjádření nového předsedy oddílu, Jana Černohorského

„V první řadě děkuji za důvěru v situaci, kdy klub prochází složitým obdobím. Před valnou hromadou i během ní jsem osobně nabízel všem názorovým skupinám v klubu možnost účasti na společném, spolkovém vedení klubu, bohužel bez úspěchu.

Výbor oddílu stanovil na svém prvním jednání 2.4.2024 priority a konkrétní kroky ke stabilizaci situace v klubu.

Naprostou prioritou zůstává práce s mládeží na všech úrovních, pro kterou máme k dispozici špičkové tréninkové podmínky a zázemí v areálu mateřské T.J. Sokol Pardubice i na SH Dašická.

Druhou prioritou je stabilizace hospodaření oddílu jako celku a úprava organizační struktury včetně personálních změn. Provozní náklady oddílu jsou ve stávající struktuře nadále neudržitelné, a to včetně financování elitního družstva mužů, které je třetí prioritou klubu.

Bohužel, i přes obrovské finanční prostředky investované do zajištění elitního družstva mužů a nadstandardní podmínky poskytnuté týmu v posledních několika letech, se dlouhodobě nepodařilo splnit nastavené sportovní ani ekonomické cíle.

O to větším zklamáním je pro mě přístup některých hráčů a členů realizačního týmu, kteří svým vystupováním opakovaně poškozují náš klub. Výrazně ztěžují probíhající jednání vedení o budoucnosti klubu.

Největším zklamáním je pro mě to, že hráči A týmu by měli být vzorem pro mladší hráče našeho klubu a tímto svým krokem vyslali negativní signál ke všem sokolským florbalovým dětem, jejich rodičům a fanouškům.

Vzhledem k uvedené situaci bych rád pozval členy, rodiče a příznivce klubu na setkání s vedením, které se uskuteční zítra, v pondělí 8.4.2024 od 18 hodin v zasedací místnosti sokolovny.“