804_20200830_090307.jpg

Začátek tréninků mládeže bude podle plánu

V pátek odpoledne bylo krajskou hygienickou stanicí rozhodnuto o tom, že náš A tým mužů musí do preventivní dvoutýdenní karantény. Podle dostupných informací, které nám byly poskytnuty, se opatření vztahují výhradně na hráče A týmu, kteří se účastnili tréninku a byli v přímém kontaktu s nakaženým spoluhráčem. Tato preventivní karanténa se tedy na ostatní trenéry a hráče v klubu nevztahuje.

I přesto, že to pro organizaci startu nové sezóny znamená značné komplikace, všechny tréninky mládeže budou spuštěny podle původního plánu a tréninkového rozvrhu. Jelikož je řada hráčů A týmu i našimi klubovými trenéry, budou trenérské týmy po dobu preventivní karantény upraveny dle našich možností tak, aby byly zabezpečeny všechny tréninky.

„Již nyní intenzivně situaci řešíme s ostatními trenéry a dáváme dohromady jednotlivé skupiny, které se postarají o hladký průběh všech tréninkových jednotek. Jsem přesvědčený o tom, že se nám vše podaří a pro všechny, kteří se na novou sezónu již tolik těší, bude vše připravené. Pravidelně budeme informovat jak trenéry, tak rodiče i hráče a i přesto, že nemůžu být osobně na trénincích a schůzkách, budeme v kontaktu,“ komentuje situaci klubový šéftrenér Ladislav Štancl.

Na začátku sezóny jsou vždy plánovány úvodní schůzky rodičů, které byly u hobby kategorií na programu v pondělí 7. září. Tyto schůzky v klasické prezenční podobě neproběhnou, protože se preventivní karanténa týká i klubového šéftrenéra a hráčů, kteří zároveň působí jako trenéři, jak bylo uvedeno výše. Schůzky proběhnou formou video konferencí. Konkrétní informace budou mít hráči i rodiče v klubové členské sekci.

Stejně tak zatím není důvod rušit plánovaný turnaj dětí Junior Sokol cup, který proběhne. Neproběhne však v tradiční formě dvoudenního turnaje, ale formou dvou samostatných jednodenních turnajů. Konkrétně v sobotu 12. září. turnajem pro mladší a starší žáky a poté v neděli 13. září pro kategorie přípravek a elévů. Informace k organizaci tohoto turnaje dostanou rodiče jak na zmíněných video konferencích, tak do členské sekce. 

Šéftrenér Štancl na závěr dodává: „Není žádný důvod ke strachu či panice. Jedná se o preventivní karanténu, která byla nařízena na základně jednoho pozitivního testu. I přesto, že to pro organizaci a chod klubu znamená komplikace, věřím, že vše společnými silami zvládneme a během několika dní, se vše navrátí k normálu v rámci současné situace. Tato opatření jsou již běžnou realitou dnešní doby a musíme být připravení reagovat na nastalou situaci a umět si s ním poradit.“

Veškeré důležité informace budou v klubové členské sekci a na našich webových stránkách.