806_20200831_130112.jpg

Ladislav Štancl bude mít i nadále na starost přípravku

V představování trenérských týmů pro sezónu 2020/2021 se dostáváme k těm nejmladším sokolím mláďatům, kterými jsou děti v přípravce.

Do přípravky se mohou hlásit děti od věku 5 let a nejstaršími ročníky budou v nadcházející sezóně dětí, které se narodily v roce 2012. Věkové rozpětí je tedy značné což se projevuje i na různorodosti celé kategorie, která je tradičně velmi početná. V rámci tréninkových jednotek jsou tak děti vždy rozděleny do jednotlivých skupin tak, aby pro ně byl trénink maximálně přizpůsoben. V přípravce mají trenéři nelehký úkol a poslání, vzbudit v dětech kladný vztah ke sportu jako takovému a prostřednictvím florbalu v nich tuto vazbu prohlubovat a formou zábavy vytvářet předpoklad pro sportovní i osobnostní vývoj malých sportovců. Turnaje v přípravce jsou vždy velmi oblíbené a účastní se jich spousta dětí i rodičů. Jsou určené naprosto pro všechny a v žádném případě se neřeší doba, po kterou děti již florbal hrají a na jaké jsou dovednostní úrovni. To nejdůležitější je chuť a radost ze hry!

Garantem přípravky bude stejně jako v předešlé sezóně klubový šéftrenér Ladislav Štancl. Jeho trenérský tým budou tvořit přípravkové stálice Bára Musilová a Eliška Kuchtová. Další trenéři přípravky jsou v řadách klubových trenérů nováčci. Prvním z nich je Filip Oliva, který je zároveň dlouholetým hráčem a prošel naše mládežnické kategorie. Dalším pak Miloslav Vašura, který je dalším, který vystoupil z řady rodičů a prarodičů a zapojí do trenérské činnosti. 

„Na sezónu s těmi nejmenšími se už velmi těším! Práce v přípravce je báječná v tom, že pokaždé když jdete na trénink, tak absolutně netušíte, s čím budete odcházet. Věřím, že se nám podaří navázat na předešlou sezónu a v dětech, ale i jejich rodičích vybudovat pozitivní vztah ke sportu, florbalu, nám trenérům i k našemu klubu! Právě tady tvoříme podhoubí budoucích generací, a to je na tom to nejhezčí. Jsem rád za to, jaký trenérský tým se nám podařilo k přípravce vytvořit. Holky tvoři důležitý ženský element u malých dětí, my se to snažíme vyvážit za nás muže.  Miloslav Vašura, stejně jako Vláďa Fišer u mladších žáků, se nebál vystoupit z řady a čas na tréninku a turnajích bude místo na tribuně trávit společně s námi na hřišti. Z toho mám ohromnou radost a mým přáním je, aby oni dva byli příkladem pro ostatní do trenérských řad a klubového dění přilákali další členy rodičovské komunity. Hlavním mottem pro nás je, aby si děti každou sportovní chvilku s námi užívaly, odcházely s úsměvem a pokud budeme vidět na tréninku nějaké slzičky, tak jen ze smutku, že trénink nebo turnaj končí,“ vyjadřuje se ke své kategorii Ladislav Štancl.