813_20200928_143109.png

Do nové sezóny vylepšujeme systém klubového vzdělávání!

Již řadu let se snažíme vzdělávat nejen trenéry, ale také hráče a rodiče, pro které máme vždy připravené semináře či přednášky s odborníky, se kterými spolupracujeme. I pro tuto sezónu jsou tak naplánované vzdělávací akce pro naše členy z jednotlivých oblastí, které se prolínají sportovní výchovou dětí, sportovním výkonem či lidského fungování mimo sport. Novinkou se nové nastavení interního klubového vzdělávání, které dostává pozměněný řád a ucelenější podobu pro všechny zájemce a účastníky. „Klubové vzdělávání je pro nás velice důležité a naší snahou je, abychom systematicky vzdělávali všechny skupiny, které tvoří sportovní klub, nejen klubové trenéry, proto je letos kladen větší důraz na to, abychom i pro rodiče a ostatní členy připravili zajímavé vzdělávací akce na témata, která jsou v rozvoji důležitá a zároveň zajímavá“, popisuje klubový šéftrenér Ladislav Štancl

Co se tedy v klubovém vzdělávání chystá a připravuje? Systém vzdělávání je rozdělený do dvou bloků, z nichž jeden blok tvoří trenérské vzdělávání a druhý vzdělávání rodičů. Jsou tak připravené akce, které budou určené pro jednu či druhou skupinu, ale také akce většího rozsahu, které budou společné. V rámci těchto vzdělávacích akcí bude možnost slyšet odborníky ve svém oboru, se kterými máme úzkou klubovou spolupráci, tak ale také naše klubové trenéry a lektory, kteří budou mít na starost některá z témat.

OBLAST VÝŽIVY – spolupráce s MUDr. Tomášem Soukupem

Již čtvrtým rokem pokračuje spolupráce s jedním z největších odborníků na oblast výživy a regenerace. V rámci této oblasti pořádáme pravidelné přednášky pro hráče elitních kategorií a pro trenéry i rodiče. I letos je v plánu přednáška pro rodiče a trenéry, konkrétně ve čtvrtek 16. listopadu 2020. V rámci této spolupráce má každý člen klubu možnost i navázat na přenášky individuálními konzultacemi a sestavením správného jídelníčku.

SMT ACADEMY – spolupráce s mentálním koučem Davidem Vavruškou

Velká novinka pro nadcházející sezónu přichází v podobě rozšíření spolupráce s SMT Academy a koučem Davidem Vavruškou. Oblast mentálně-psychologická je nedílnou součástí rozvoje každé osobnosti a velkou měrou se podílí na sportovním rozvoji a sportovním výkonu. I proto jsme rádi, že můžeme naším členům nabídnout vhled do této oblasti, což není v klubech v našich končinách obvyklé. V předešlé sezóně vše započalo spoluprací Davida s týmem mužů a v létě pak s klubovými trenéry. Kromě pokračování této spolupráce, jsou připravené i možnosti pro rodiče a ostatní členy. Přednáška se uskuteční v pondělí 5. října 2020. I v tomto případě přednáškou nic nekončí a naši členové budou mít možnost s Davidem Vavruškou poté spolupracovat individuálně za klubovou cenu.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE – Rodičovská licence „R“

Kromě vzdělávacích akcí v předešlých oblastech, jsou pro rodiče připravené ještě další dvě. První z nich je možnost nahlédnout pod pokličku sportovního klubu a poznat zákonitosti jeho fungování, principů, hodnot a vizí tak, aby byli co nejlépe informování o tom, jak je nastavená práce na rozvoji jejich dětí, a to nejen sportovním. „Na tuto akci se osobně velmi těším a věřím, že přijde mnoho rodičů, které budou daná témata zajímat a budou chtít vědět víc o tom, jak fungujeme a jak máme jednotlivé oblasti nastavené vzhledem ke spolu výchově jejich dětí a podílení se na jejich sportovním rozvoji“, komentuje novinku ve vzdělávání šéftrenér a hlavní lektor této akce Ladislav Štancl. Během dne budou pro rodiče připravená aktuální témata především z prostředí našeho klubu. Budete se tak moci dovědět proč a jak máme nastavený celý tréninkový proces, proč naši trenéři neřeší výsledky a neslyšíte na trénincích ani zápasech nadávky a křik, jak bychom si přáli, aby vypadal spolupráce mezi klubem a rodiči, jaký je postupný sportovní vývoj dítěte a mnoho dalšího. „Jelikož v systému vzdělávání trenérů, získávají absolventi vždy příslušnou trenérskou licenci D, C, B či A, tak jsme se rozhodli dát této akci náš název Rodičovská licence „R.“ Ne snad proto, že by rodiče, kteří přijdou získali licenci a měli by hned začít trénovat, ale proto, že už jen absolvování tohoto vzdělávacího dne, udělají rodiče pro rozvoj svých dětí opravdu obrovský kus práce a velký krok. A pokud to v nich bude probouzet zájem o další informace nebo dokonce chuť zapojit se do trénování a aktivně se na něm podílet, tak to bude velký bonus a další přínos,“ vysvětluje název vzdělávacího dne Štancl.

Vzdělávací den rodičů proběhne v neděli 22. listopadu 2020 od 9 do cca 16 hodin.

PRÁCE S CHYBOU – PODCEŇOVANÉ A PŘITOM DŮLEŽITÉ TÉMA

Po novém roce na jarní měsíce, připravujeme vzdělávací seminář na téma práce s chybou, který bude určený jak pro klubové trenéry, tak rodiče. S chybou se všichni setkáváme prakticky denně a ve všech svých činnostech, ale ne vždy přemýšlíme nad tím, jak s ní správně naložit a využít jí ve prospěch svého vlastního rozvoje nebo ve prospěch rozvoje našich dětí či svěřenců. Lektorem tohoto semináře bude klubový šéftrenér Ladislav Štancl.

Na všechny tyto akce, se můžete přihlásit v klubové členské sekci přes e-přihlášky, případně získat více informací na mailu seftrener@florbalpardubice.cz. Přednáška Davida Vavrušky i vzdělávací den rodičů, je již v kalendáři zadáno a e-přihlášky jsou aktivní, proto určitě neváhejte a využijte příležitosti, kdy můžete rozšířit své obzory pro jednotlivá témata. „Byl bych moc rád, kdyby byl o tyto akce opravdu velký zájem a měli bychom tak vzdělané rodiče, kteří by byli informováni o jednotlivých oblastech, na které je to zaměřené. Stále doufám, že i v této složité době, se nám podaří všechny akce uskutečnit a posunou nás všechny zase o krok dál. My trenéři se stále učíme a proces učení vlastně není nikdy ukončený, stejně tak je tomu v případě rodičů, kteří se snaží o rozvoj svého dítěte ve všech oblastech. Proto všechny zvu, ať se akcí určitě účastní, protože důležitá je touha po vědění,“ uzavírá klubový šéftrenér Štancl.

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍH AKCÍ:

  • - Pondělí 5. října 2020 od 17.30 – přednáška mentálního kouče Davida Vavrušky
  • - Neděle 22. listopadu od 9 hod. – Vzdělávací den pro rodiče
  • - Čtvrtek 26. listopadu od 17.00 hod.  – přednáška MUDr. Tomáše Soukupa
  • - Únor/březen 2021 – vzdělávací seminář na téma „Práce s chybou“